$left
$middle

Vad sker i Malmö stad efter valet?

Efter varje val ska den politiska organisationen som ska styra staden under den kommande mandatperioden, formeras. Därför behöver kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fatta en hel del beslut som rör detta. För att underlätta för dig som Malmöbo att kunna följa denna process så kommer här en förteckning över de beslutspunkter som vanligtvis brukar behandlas av de olika instanserna samt när de beräknas beslutas.

I Kommunstyrelsen:

Sammanträde 12 oktober 2022

 • Förslag till organisation för kommunalråden och politiska sekreterare. Eventuell revidering av kommunstyrelsens reglemente och kommunalrådsinstruktionen
 • Förslag till nämndsorganisation och antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
 • Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige

Sammanträde (den nyvalda kommunstyrelsen) 17 oktober 2022

 • Bestämmande av utskotts- och beredningsorganisation
 • Antagande av delegationsordning
 • Val till utskott, beredningar, kommittéer m m
 • Antagande av attestinstruktion

Sammanträde 25 oktober 2022

 • Förslag till skattesats 2023

Sammanträde 9 november 2022

 • Förslag till budget 2023
 • Förslag till partistöd för 2023

I Kommunfullmäktige:

Sammanträde 17 oktober 2022

 • Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige
 • Bestämmande av antalet revisorer och val av dessa
 • Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen och val av dessa
 • Antagande av organisation för kommunalråden och politiska sekreterare
  Eventuell revidering av kommunstyrelsens reglemente och kommunalrådsinstruktionen.
 • Fastställande av nämndsorganisationen och antalet ledamöter och ersättare i nämnderna
 • Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
 • Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen
 • Val av kommunalråd
 • Val av politiska sekreterare
 • Antagande av arbetsordning för kommunfullmäktige

Sammanträde 03 november 2022

Vanligt” kommunfullmäktigesammanträde

Sammanträde 23-24 november 2022

 • Fastställande av skattesats år 2023.
 • Antagande av budget 2023
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnderna m m vilka tillträder 1 januari 2023
 • Bestämmande av partistöd för 2023

Sammanträde 20 december 2022

 • Eventuellt fortsatt val av ledamöter och ersättare i nämnderna m m vilka tillträder 1 januari 2023

Här hittar du alla Nämnder & styrelser samt kallelser och protokoll till mötena.

sv
sv