$left
$middle

Huvudtalare är Domenica Ghidei Biidu som är Nederländernas representant från Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Fullsatt rådhus när seminarium om islamofobi arrangeras

Idag, onsdag den 21 september 2022 hålls heldagsseminariet Islamofobi i Malmö – en nulägesanalys, på Rådhuset. Det är ett seminarium som fokuserar på islamofobi och antimuslimsk rasism i Europa, Sverige och Malmö. Seminariet är ett samarbete mellan Malmö stad och aktörer från civilsamhället.

– Det här är en otroligt viktig fråga och vi behöver en fördjupad kunskap för att på bästa sätt kunna förebygga och motverka antimuslimsk rasism och islamofobi, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Stort intresse att delta

Över 100 personer anmälde sitt intresse på bara några få dagar när Malmö stad släppte platserna till seminariet, som är det första seminariet av flera i Malmö stad med syftet att belysa och motverka islamofobi.

Under dagen får deltagarna ta del av föreläsningar, samtal och vittnesmål med experter inom antimuslimsk rasism och islamofobi. Målsättningen är en fördjupad kunskap för att bättre kunna förebygga och motverka antimuslimsk rasism och islamofobi.

Talare och föreläsare

Invigningstalet görs av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och huvudtalare är Domenica Ghidei Biidu som är Nederländernas representant från Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI).

Andra som ska föreläsa är Mattias Gardell, professor i religionshistoria och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, Bilan Osman, journalist och krönikör, Shaykh Salahuddin Barakat från Islamakademin, Anjali Haryana från Malmö mot Diskriminering, Tala Alsaadi från Möllans Basement och Fatima Aredi som är deltagare i projektet Unga för Unga mot Diskriminering.

En del av det antirasistiska uppdraget

Efter en kartläggning 2019, om Malmö stads arbete mot olika former av rasism och homofobi, uppdagades att det var få riktade insatser som gjordes för att motverka afrofobi och islamofobi. Nu finns ett tydligt uppdrag i Malmö stad om att genomföra program och kulturarrangemang som syftar till att motverka afrofobi och islamofobi. Det är en av anledningarna till att seminariet nu äger rum.

Läs mer:

sv
sv