$left
$middle

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 september direktsänds på malmo.se.

Sammanträdet börjar klockan 13.00.

Bland punkterna på agendan

  • Elförsörjning i Malmö
  • Revidering av arvodesreglemente
  • Fördelning av statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor
  • Objektsgodkännande om Pildammsvägen del Almviksvägen
    - Hövdingevägen

Läs mer

sv
sv