$left
$middle

Energieffektiviserad julbelysning

Det blir julbelysning även i år – men lite mindre för att spara på elen. Julbelysningen i Malmö kommer att släckas redan den 2 januari och endast en av stadens 15 julgranar - den på Stortorget - kommer att ha elektrisk belysning. All annan julbelysning kommer att finnas kvar.

Stadens förvaltningar har gjort gemensamma prioriteringar för energibesparande åtgärder, så att vi ska kunna fortsätta erbjuda kostnadsfria utomhusaktiviteter. Detta är extra viktigt denna vinter när många Malmöbor kommer ha sämre ekonomiska möjligheter för aktiviteter och upplevelser. Att aktivera staden under vinterhalvåret ökar dessutom trygghetsupplevelsen

Effektiva förändringar

I år är all Malmös julbelysning LED. För att energieffektivisera ytterligare, och samtidigt bjuda Malmö på en så skimrande ljusupplevelse som möjligt, görs det några mindre, men effektiva, förändringar. Julbelysningen kommer att släckas två veckor tidigare; det vill säga den 2 januari i stället för den 16 januari 2023. Endast en av stadens 15 julgranar - den på Stortorget - kommer att ha elektrisk belysning; övriga granar får utsmyckning utan elektrisk förbrukning.

Att släcka 14 granar under julen sparar ca 36 000 kWh. Genom att korta ner tiden för julbelysningen sparas ytterligare ca 10 000 kWh. Detta ger en total besparing på ca 46 000 kWh av stadens normala förbrukning gällande julbelysningen som är 105 000 kWh. Att de granar som inte tänds sparar så pass många kWh beror på att just den belysningen består av vanliga glödlampor.

 

sv
sv