$left
$middle

Tillväxt - vad tänker du när du hör det ordet?

För två år sedan fattade Malmö stad beslut om att tillsätta en Tillväxtkommission.

Kommissionen har nu samlat på sig en mängd kunskap inom områden som är viktiga för att kunna ta fram vetenskapligt baserade förslag och rekommendationer på hur Malmös tillväxt kan fortsätta öka hållbart och inkluderande. Just nu formulerar kommissionen förslagen.

Vi har frågat några Malmöbor vad de tänker när de hör ordet tillväxt.

sv
sv