$left
$middle

Foto: Karina Szuter

Energitips till företag i livsmedelsbranschen

I en livsmedelsverksamhet finns det all anledning att se över energiförbrukningen och löpande hålla koll på hur energiförbrukningen varierar.

Om du har god kontroll på din energiförbrukning i caféet, restaurangen eller i livsmedelsbutiken, är det en bra grund för att kunna spara pengar och minska ditt företags klimatpåverkan.

Energi som förbrukas när din verksamhet inte är igång bör inte vara mer än 50 procent av den energianvändning som används under öppettiderna.

Energispartips

Om du har god kontroll på energiförbrukningen, är det en bra grund för dig att spara pengar och el.

Tips på hur du kan spara energi:

 • Gör en energikartläggning. En energikartläggning är ett bra första steg att få koll på energianvändningen och minska konstaderna för energi.
 • Genom att montera lock och dörrar kan avfrostningen minskas avsevärt. Frosta av i max 30 minuter. Frysar och kylar är bra på att hålla temperaturen men inte på att kyla ner.
 • Eftersträva bästa energiklass för all utrustning.
  Byt ut T5-rör och T8-rör till LED-lysrör. LED-belysning kan spara mycket pengar. Överväg ett serviceavtal där det ingår rengöring av armaturer, riktning av belysning och borttagande av överflödiga armaturer.
  Sätt in behovsstyrning och/eller tidsstyrning där det är möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Rengör luftintagen på kylmaskinerna regelbundet. Tänk på att hålla upp till 15 grader i vindfången för att minimera energiläckage.
 • Sträva efter att hålla rätt kyltemperatur. Varje grad för kallt ökar kylmaskinens energianvändning. Observera vilken kyltemperatur livsmedlet kräver. De varmaste varorna finns i regel längst fram i vertikala diskar och högst upp i horisontella kyl-eller frysgondoler.
 • Kondensproblem tyder oftast på ett för stort uteluftsflöde.
 • Se till att uppvärmningen är avstängd när klimatkylan är igång. Det är viktigt med kontinuerlig översyn genom serviceavtal vad gäller främst ventilation, kyla och värme. Styr dryckeskylare med timer. En ordentligt påfylld dryckeskyl är bäst ur energisynpunkt.
 • Tänk på att styra ventilation och belysning utifrån öppettider och behov.

Exempel energianvändning

Fördelningen av energianvändningen för en vanlig livsmedelsbutik är i genomsnitt: kylmaskiner 50 procent, belysning 25 procent, uppvärmning och ventilation 20 procent.

Gratis energirågivning för företag

Med anledning av energikrisen erbjuder Malmö stad utökad rådgivning till Malmös företag.

sv
sv