$left
$middle

"Viktigt att se sina föräldrar gå till ett arbete"

Anna Heide är affärsutvecklingschef på fastighetsbolaget Trianon i Malmö och kommissionär i Tillväxtkommissionen. Hon brinner för stads- och samhällsutveckling och resonerar här bland annat om vikten av att vuxna är en del av den hållbara tillväxten och på vilket sätt de bäst är det.

sv
sv