$left
$middle

Forum jämställdhet i Malmö 7-8 februari

Varje år arrangeras Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet i en stad med gott jämställdhetsarbete. Konferensen samlar tusentalet deltagare från offentlig, privat och facklig sektor på Malmömässan.

Forum Jämställdhet är årets stora jämställdhetsmöte som vill ge sina besökare inspiration, kunskap och en chans att nätverka. Konferensen riktar sig huvudsakligen till chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat sektor, men det finns också en öppen del som vem som helst kan besöka utan några biljettkrav. Här kommer några exempel från det öppna programmet.

Öppna programmet

  • Blir du ledsen om jag dör? Om pojkar, maskulinitet och gängkriminalitet, Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig, Helamalmö
  • Möllans Basement – en mötesplats som hjälper unga kvinnor till sysselsättning: Balqis Khattab, grundare och verksamhetschef, Möllan Basement
  • Fördela makten! – Stärkt demokrati i Skåne genom kvinnors och utrikes födda kvinnors deltagande i politiken och samhällsutvecklingen: Anna Schjølberg, Jämställd utveckling Skåne, Balqis Khattab, Möllans Basement, Hanna Bäck, Lunds Universitet.

Här finns hela det öppna programmet!

Malmö som värdstad

Valet av Malmö som värdstad har gjorts utifrån en bedömning av stadens arbete och engagemang för jämställdhet och en bedömning av stadens förmåga att genomföra konferensen.

– Malmö bedriver ett långsiktigt arbete för jämställdhet som har gett resultat. Staden mottog Svenska Jämställdhetspriset 2016. Därför känns det också särskilt roligt att förlägga konferensen där. Forum Jämställdhet kommer fylla på med kraft, ny kunskap och nya verktyg till alla som arbetar för jämställdhet i staden och regionen, så att de kan fortsätta utvecklingen mot jämställdhet in i framtiden, säger Clara Berglund, VD för Forum Jämställdhet.

Vad är Forum Jämställdhet?

Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras av Sveriges Kvinnolobby som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Forum jämställdhet är en vidareutveckling av Nordiskt Forum som skedde i Malmö 2014.

sv
sv