$left
$middle

De första flyttlassen har gått till Sege Park

Sege Park som bostadsområde börjar ta form. Området är fullt av pågående byggarbeten och de första nya fastigheterna har haft inflyttning - MKB:s projekt Daggkåpan i kvarteret Diagnosen och Byggvestas Sköterskan. De ligger båda i den sydöstra delen i anslutning till Segeparken, där merparten av nybyggnationen i området sker.

Sege Park är mitt i en händelserik fas där ett flertal olika byggentreprenader är i gång och bostadshus färdigställs. Förutom de som har huserat i MKB:s studentboende de senaste tjugo åren så bebos nu Sege Park av ett hundratal nya boende.

– Efter tio år av detaljplaner och olika förberedande arbeten har nu projektet Sege Park kommit till en helt ny fas där byggnader är inflyttningsklara. Först ut var parkeringshuset i höstas men nu har det även blivit dags för bostadshus. Det är en riktig milstolpe för projektet, säger Pernilla Andersson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Flerfamiljshus med fokus på bogemenskap och rökfria miljöer

Byggvestas fastighet Sköterskan 1 ligger på Tekla Thomassons gata alldeles i närheten av den lummiga parken i Sege Parks sydöstra del. Här finns nu 113 mindre hyreslägenheter, de flesta med balkonger eller tillgång till uteplats. Husens funkisinspirerade arkitektur knyter an till Sege Parks historia och de befintliga sjukhusbyggnaderna som är typiska för 1930-talet.

Ett stenkast bort står Daggkåpan, byggt av MKB och som nyligen blev inflyttningsklart. 130 lägenheter och 12 radhus som ska främja en hållbar och resurssnål livsstil. Storleken på bostäderna varierar mellan 1 och 5 rum och kök.

– Vi har framför allt satsat på att skapa ytor för social gemenskap. Det finns bland annat takterrasser med växthus, en innergård med utekök, en cykelverkstad och en gemensamhetslokal, säger Robert Rosenqvist, konceptutvecklare av Bosocial på MKB. I gemensamhetslokalen kommer det att arrangeras allt från filmkvällar och workshops till egna kalas!

Gemensamt för Daggkåpan och Sköterskan är också att de är helt rökfria, både inomhus och ute på innergårdar och balkonger. Allt för att skapa en hälsosam och trivsam vardag.

Fortsatta inflyttningar framöver

Sege Park planeras stå klart år 2027 och ha cirka tvåtusen boende på plats 2025. Det betyder att byggandet kommer att intensifieras de kommande åren. Nästa inflyttning är beräknad inom några månader när kollektivhuset Röda Oasen och Tallfarms radhus som ligger i andra delen av området är klara samt Sernekes bostadsrättshus på Terapisalen 1.

Ritning över inflyttningar i Sege Park där färgade fält markerar bostadskvarter.

Skiss över kommande inflyttningar i Sege Park. Beteckningen Q1-Q4 står för vilket kvartal inflyttning sker och siffrorna anger antal bostäder.

sv
sv