$left
$middle

"Därför är Malmö lite av Sveriges New York"

Pontus Braunerhjelm är professor vid Kungliga Tekniska Högskola och Blekinge Tekniska Högskola. Pontus har under många år forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag och är en kommissionärerna i Tillväxtkommissionen. Hör honom berätta på vilka sätt Malmö kan ses som Sveriges New York och om hans tankar om Malmö som tillväxtmotor ihop med Köpenhamn.

sv
sv