$left
$middle

Visionsbild visar Hyllie Boulevard. Det är en bred cykelbana på vänster sida i bilden med cyklister som cyklar med flyt. Fotgängare som lätt tar sig fram längs gatan där flera nya träd är planterade. Även MalmöExpressen-bussarna syns i bakgrunden. 

Hyllie Boulevard ska få mer plats åt grönska, kollektivtrafik och cykel

Tekniska nämnden har nu godkänt planerna för färdigställandet av Hyllie Boulevard. Själva ombyggnationerna planeras dra igång 2024.

De centrala delarna av Hyllie Boulevard, från Mässan till Hyllie Allé har varit klara sedan några år. Snart bygger vi ut resten av gatan. Fokus ligger på framkomlighet för cykel, buss och gång, samt på att grönskan ska vara genomgående längs hela gatan. Allt för att främja hållbar kollektivtrafik och skapa en grönare och mer attraktiv stad.

Ett urval av planerade åtgärder på Hyllie Boulevard:

  • Vid de tre mest trafikerade korsningarna (Stationsvägen, Allén och Almviksvägen) installeras trafiksignaler så att alla kan komma fram, även vid rusningstrafik.
  • Den nya gatan kommer få enkelriktade cykelbanor på båda sidor, inklusive över Inre Ringvägen där ett av brons bilkörfält görs om till cykelbana.
  • För de nya delarna av gatan kommer särskilda busskörfält göra att bussar kommer fram smidigt.
  • Hela gatan får flera rader med träd.

Jonathan Jönsson, projektledare på Malmö stad, berättar:

Ombyggnationen vi planerar gör det enklare och bekvämare att ta sig till och från Hyllie med kollektivtrafik och cykel. Målet med arbetet har varit en bättre stadsmiljö med mer grönska och förbättrade möjligheter för Malmöborna att kunna välja cykeln.

I planerna har det också ingått att förbättra Hyllie station och området däromkring. Utredningar har nämligen visat att många resenärer tycker det är svårt att hitta till hållplatslägena. Enligt detta nya förslag kommer stadsbussarna i framtiden samlas på Hyllie boulevard medan regionbussarna stannar på Arenagatan.

Se Hyllie Boulevard i miniformat

Välkommen till The Point på Hyllie Stationstorg 31. Mellan 4 maj och 1 juni har du chansen att kolla in framtidens Hyllie Boulevard i miniformat. För att få en uppfattning om hur gatan ska bli har vi byggt en modell av området, och denna vill vi visa upp! Vid några tillfällen har du dessutom möjlighet att prata med några som planerat området och gatan.

Bakgrund

Malmö växer och vi blir allt fler som samsas om utrymmet i vår stad. För att den ska hålla i många generationer framöver behöver vi rusta upp infrastrukturen. Gatorna ska ge plats åt en smart och modern kollektivtrafik - Malmöexpressen-bussarna - och cyklisterna ska få säkrare och smidigare vägar att ta sig fram på. Allt för att flera ska kunna ställa om till ett mer klimatvänligt resande, både inom staden och vidare.

sv
sv