$left
$middle

Nu kan fler företag skriva på klimatkontrakt och bidra till Malmös klimatomställning

Nu tar vi nästa steg med Klimatkontrakt Malmö så att fler företag kan kroka arm och göra insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Malmö stad har klimatkontrakt för aktörer som vill samarbeta i Malmös klimatomställning och minska stadens gemensamma klimatavtryck. I ett första steg har vi samarbetat med 18 företag för att utveckla innehållet och formerna. Nu är vi redo för nästa steg för att nå ut till en större mängd av Malmös företag.

– Det pågår ett intensivt arbete i vår stad och det finns ett stort intresse och en vilja att vara en del av Malmös klimatomställning. Nu vill vi nå ännu fler av Malmös företag för att vi tillsammans ska kunna göra mer för Malmös klimat, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

Ett undertecknande av Klimatkontrakt Malmö innebär att vi tillsammans kraftsamlar och gör insatser för ett klimatneutralt Malmö 2030.

Klimatinsatser som bidrar till att nå klimatmålen

Vid signeringen finns ett 40-tal konkreta klimatinsatser som företagen kan välja bland, som alla går i linje med Malmös klimatmål. Klimatinsatserna är inom utsläppsområden som de flesta företag har och där det finns en stor möjlighet att påverka, såsom transporter, mat, produkter och tjänster och energi. Samtidigt som företagen gör klimatinsatser som minskar utsläppen i Malmö kan det också medföra vinster i form av ökad konkurrenskraft.

Företag som signerar Klimatkontrakt Malmö erbjuds att ta del av information och expertis genom olika typer av kunskapsseminarier. Malmö stad arbetar för att underlätta för företagen genom att fatta kloka beslut och driva på den nationella och europeiska politiken så att Malmö kan gå före i omställningen.

Om Malmös klimatmål

Till 2030 ska Malmös geografiska utsläpp ha minskat med 70 procent, de konsumtionsbaserade utsläppen ska vara på god väg till en hållbar nivå och Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp. Malmö ska även försörjas med 100 procent förnybar eller återvunnen energi, ha ett hållbart mobilitetssystem samt ställa om till en mer cirkulär ekonomi.

sv
sv