$left
$middle

Åsa Sandström tillträder som stadsbibliotekarie den 1 september. Foto: Urszula Striner

Åsa Sandström ny stadsbibliotekarie i Malmö

Nu är det klart att Åsa Sandström blir ny stadsbibliotekarie för Biblioteken i Malmö. Hon tillträder tjänsten den 1 september.

Under våren har rekryteringen av en ny stadsbibliotekarie till Malmö pågått. Det har varit många välmeriterade kandidater för tjänsten och valet föll till slut på Åsa Sandström som har stor erfarenhet från kulturbranschen och som ledare.

– Jag är glad att hälsa Åsa Sandström tillbaka till kulturförvaltningen i Malmö. Om än i en helt ny roll, säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. Åsa har ett mycket starkt samhällsengagemang i kombination med en djup kunskap om fältet, både i biblioteksvärlden, men också kultur i bred bemärkelse, därför är hon nu vår nya stadsbibliotekarie i Malmö.

Väl förankrad i kultur och folkbildning

Åsa Sandström kommer närmast från uppdraget som vd i eget bolag där hon tagit uppdrag inom interimsledning, verksamhetsutveckling, utredningar med mera inom civilsamhälle och offentlig sektor. Dessförinnan var hon chef på ABF i Malmö och hon har en bakgrund som enhetschef på Stadsbiblioteket i Malmö. Hon har dubbla magisterexamina inom kulturadministration och nu senast inom ledarskap och offentlig organisation från Malmö universitet.

Åsas yrkesresa har gått från kultur till folkbildning och nu ser hon fram emot att arbeta inom båda fälten.

– Det ska bli spännande att få möjlighet att arbeta i Sveriges mest profilerade folkbiblioteksstad, säger Åsa Sandström. Här finns en framåtanda som andra städer bara drömmer om. Det ska bli så roligt att tillsammans med alla kloka medarbetare fortsätta bygga en biblioteksverksamhet för alla Malmöbor.

Den 1 september tillträder hon sin tjänst på Biblioteken i Malmö.

sv
sv