$left
$middle

Ta reda på tillgängligheten i lokalen du ska besöka med hjälp av Malmö stads tillgänglighetsguide

Visste du att Malmö stad har en digital tillgänglighetsguide med information om tillgänglighet i olika lokaler runtom i staden? Här hittar du beskrivande information som du kan använda för att avgöra om lokalen du vill besöka är tillgänglig för just dig. I nuläget innehåller guiden framför allt information om vissa särskilda sorters lokaler såsom bibliotek och vårdcentraler, samt en del av centrum, men vi tar gärna emot din hjälp med att lägga till fler lokaler i kartan.

En digital karta med beskrivande information

Tillgänglighetsguiden består av en digital karta som ger dig en snabb överblick av tillgängligheten i offentliga lokaler. Kartan är indelad i olika lager utifrån olika typer av lokaler såsom apotek, biografer, hotell, restauranger, butiker, bibliotek, vårdcentraler med mera. Genom att tända och släcka lager i kartan kan du hitta information om tillgängligheten i den lokal du tänker besöka.

Eftersom god tillgänglighet är en individuell upplevelse och kan variera från person till person, så lägger tillgänglighetsguiden ingen värdering av vad som är god tillgänglighet eller inte. Informationen i kartan beskriver lokalernas fysiska förutsättningar och innehåller bland annat mått på olika utrymmen, information om vilken typ av dörr som leder in till lokalen och om det finns hörslinga/teleslinga. Utifrån informationen i kartan kan du sedan själv avgöra om lokalen är tillgänglig för just dig.

Hjälp oss hålla guiden aktuell

Malmö är en stad som ständigt förändras, och vi vill att tillgänglighetsguiden hänger med! Hittar du något i guiden som inte stämmer vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan uppdatera kartan så snart vi kan.

I nuläget finns endast en begränsad del av Malmös lokaler med i kartan. Vi tar gärna emot din hjälp med att samla in information om lokaler i Malmö. Det kan både handla om lokaler som inte finns med i kartan idag, eller lokaler där informationen blivit inaktuell. Du lämnar in informationen genom ett formulär på vår hemsida malmo.se/tillganglighet.

Informationen som skickas in via formuläret kommer att granskas och eventuellt bearbetas eller kompletteras innan den publiceras i guiden. För att Malmö stad ska kunna säkerställa att informationen är korrekt kan det alltså dröja lite från det att du skickar in information om en lokal, tills den syns i kartan.

Läs mer på malmo.se/tillgänglighet

På hemsidan kan du också läsa mer om hur Malmö stad arbetar med tillgänglighet, bland annat i form av en e-tjänst för att anmäla så kallat enkelt avhjälpta hinder. Ett enkelt avhjälpt hinder kan till exempel vara höga trösklar, tunga dörrar eller avsaknad av ledstänger - något i den offentliga miljön som är ganska enkelt åtgärdat, helt enkelt. Tänk på att det här inte är samma sak som att lämna in information till tillgänglighetsguiden.

sv
sv