$left
$middle

Gittel Ullebo, en av föreläsarna under Leve livet. Foto: Roger Nellsjö

Välkommen till Leve livet – en webbsänd eftermiddag om suicidprevention

Den 11 september kl. 13­–16.30 är både allmänheten och yrkesverksamma välkomna till en digital eftermiddag om suicidprevention. Leve livet arrangeras av Malmö stads suicidpreventionsnätverk tillsammans med Region Skåne.

Tid och plats

Måndag den 11 september kl. 13–16.30. Programmet hålls digitalt och ingen anmälan behövs. Delta genom länken nedan.

Program för Leve livet

Kl. 13.00–13.15: Charlotte Widén Odder, direktör på funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad, och Tobias Nilsson, direktör på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad, inleder eftermiddagen. De pratar om stadens gula vänskapsbänkar som ska uppmärksamma vikten av att prata om psykisk ohälsa och självmord.

Kl. 13.15–13.30: Susanna Agerius, utvecklingssamordnare, berättar om hur Malmö stad arbetar med suicidprevention. Michelle Nilsson, projektsamordnare, berättar om de gula vänskapsbänkarna.

Kl. 13.30–14.00: ”Jag kan, jag vill, jag ska.” Gittel Ullebo, ambassadör för de gula vänskapsbänkarna, berättar om sin resa tillbaka efter ett självmordsförsök.

Kl. 14.00–14.10: Paus.

Kl. 14.10–14.45: Annika Lexen, docent och lektor vid institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet, föreläser om vikten av att våga prata om psykisk hälsa och hur ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan hjälpa till att minska stigma och förebygga suicid.

Kl. 14.45–15.00: Paus.

Kl. 15.00–15.30: Bernt Lundgren från riksföreningen Äldres hälsa pratar om ofrivillig ensamhet hos äldre.

Kl. 15.30–15.55: Anna Karin Apelgren, samordnare på barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne, talar om folkhälsoproblem kring psykisk hälsa, stigma, förutfattade meningar och fördomar.

Kl. 15.55–16.00: Paus.

Kl. 16.00–16.20: Elevhälsan på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen berättar om YAM – ett skolbaserat program där ungdomar lär sig om och utforskar ämnet psykisk hälsa.

Kl. 16.20–16.30: Avslutning med Latinskolans ”En dans för livet”.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor kring Leve livet kan du kontakta Susanna Agerius, utvecklingssamordnare i Malmö stad: susanna.agerius@malmo.se.

sv
sv