$left
$middle

Miriam El Cheikh och Yasna Gorjimanesh. Bild från Svt Nyheter.

Rekordmånga praktikanter i årets Ung i sommar

Malmö stads ungdomssatsning Ung i sommar visar historiska siffror. 3 487 ungdomar tackade ja till praktikplats i år – en rejäl ökning mot fjolårets 3 110 och högst antal sedan starten 1994. Malmö stad står för 70 procent av platserna.

– Det känns förstås kul att vi har lyckats tillsätta så många praktikplatser i sommar. De fina siffrorna är till stor del resultatet av vårt goda samarbete med stadens förvaltningar, föreningar och företag och att vi lyckats få in praktikplatser rekordtidigt i år. Det gör att vi slipper ha vakanta platser, säger Henrik Drakhed, sektionschef på srbetsmarknadsavdelningen och ansvarig för Ung i sommar.

Ung i sommar har erbjudit praktikplatser sedan 1994. Satsningen ger Malmöungdomar mellan 16–19 en möjlighet att få arbetslivserfarenhet, meningsfull fritidssysselsättning och lön. I år fick totalt 4 585 ungdomar erbjudande om praktikplats.

Kopplar till kompetensförsörjning

Platserna finns antingen inom Malmö stads förvaltningar eller hos privata företag och föreningar. I år är merparten, 70 procent, i stadens regi. Det kan jämföras med 2019, då cirka hälften av platserna var i privat sektor. Skillnaden kan dels förklaras med att Ung i sommar inte längre gör praktikplaceringar inom Handels och Hotell- och restaurangfackets avtalsområden, och dels med det utvecklingsarbete som Malmö stads förvaltningar gjort med praktikplatserna, där man frigjort fler platser och säkerställt att det är platser som är meningsfulla för både verksamhet och praktikanter.

– Samtliga förvaltningar inom Malmö stad tar i år emot praktikanter och flera förvaltningar har i större utsträckning börjat att koppla Ung i sommar till sina egna kompetensförsörjningsstrategier, så att praktikplatserna bättre speglar de kompetensförsörjningsutmaningar man har.

Henrik Drakhed lyfter också fram satsningen Maxa, som innebär att Ung i sommar-praktikanter får gå på workshops med fokus på arbetsmarknadskunskap tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare gör också besök på arbetsplatser som har praktikanter under sommaren.

– Det är ett sätt att bredda Ung i sommar så att praktikanterna också får lära sig mer om vad man kan utbilda sig till och vilka yrkesvägar som finns inför en framtida karriär.

Energi för alla inblandade

Jovo Boskovic, enhetschef för digitaliseringsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, vittnar om värdet av Ung i sommar. Under årets praktikperioder har två praktikanter hjälpt till att bland annat testa och granska applikationer, till exempel en applikation för nyansökan om ekonomiskt bistånd, som syftar till att göra ansökningsprocessen mer effektiv.

– Det ger unga Malmöbor ett tillfälle att prova på och se olika arbetsplatser samt ge insyn i och förståelse för vad staden och socialtjänsten arbetar med. För oss är det alltid nyttigt att involvera unga människor i vårt arbete samt få återkoppling från deras perspektiv. Med rätt upplägg ger Ung i sommar energi till alla inblandade, säger han.

Nästa år firar Ung i sommar trettio år. Henrik Drakhed och kollegerna är taggade och fast beslutna att toppa årets rekordsiffror under jubiléet.

– Vi märker att intresset för Ung i sommar ökar hela tiden och när vi gör uppföljningar får vi fina omdömen. För många ungdomar ger praktiken ringar på vattnet, till exempel fortsatt extrajobb eller inspiration till framtida utbildningsval. Vi tycker också att Ung i sommar bidrar till att bygga ihop staden – ungdomar från olika delar av Malmö får en chans att träffas och lära känna varandra på ett sätt som de inte gör annars. På så sätt blir praktikplatsen ett tillfälle att knyta nya kontakter och få nya vänner också, säger han.

sv
sv