$left
$middle

Foto som föreställer folkmassa på konsert Foto: Highshot/Magnus Franzén

Så arbetar Malmö stad med säkerhet under evenemang

För Malmö stad är det viktigt att stadens evenemang är trygga och säkra för alla som besöker och på annat sätt är involverade i dem. Lång erfarenhet, hög kompetens och tät samverkan med polis och andra aktörer är hörnstenar i arbetet.

Uppdaterad: 2023-08-17

Torsdag 17 augusti beslutade Säpo att höja terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. I dagsläget finns inget som indikerar en ökad hotbild mot Malmö eller Malmö stads evenemang, såsom Malmöfestivalen. Enligt polisens bedömning står det fast att det är tryggt och säkert att gå på festivalen.

Trygg och säker festival

Malmö är en uppskattad evenemangsstad som varje år lockar hundratusentals besökare till ett stort antal arrangemang av olika slag, allt från idrott till kultur. Det mest kända och mest besökta är den årliga Malmöfestivalen som i år pågår 11-18 augusti.

Att stadens evenemang ska vara säkra och trygga är av yttersta vikt för Malmö stad.

Hur gör ni för att garantera säkerheten?

- Vi har ett nära samarbete med polisen och andra myndigheter året runt gällande alla våra evenemang. I det ingår att vi delar lägesbild, har en upparbetad dialog och effektiva kommunikationsvägar, säger Gina Kling, säkerhetssamordnare, Malmö stad

Ett mer omfattande evenemang som Malmöfestivalen har en gedigen säkerhetsorganisation med mångårig erfarenhet. Utöver det nära samarbetet med polisen och andra myndigheter har Malmöfestivalen mycket synlig säkerhetspersonal på plats på festivalområdet och även åtgärder som kamerabevakning och fordonshinder.

- Vi har en stor säkerhetsorganisation som sedan många år tillbaka arbetat nära polisen, ordningsvakter, sjukvård och socialarbetare. Malmöfestivalen har funnits sedan 1985 och erfarenheten av att arbeta med arrangemang av den här magnituden är gedigen, säger Pontus Friberg, säkerhetsansvarig för Malmöfestivalen

Ingen ökad hotbild mot Malmö

I nuläget har Malmö stad inte tilldelats någon information från polismyndigheten eller andra nationella myndigheter som innebär förändringar i stadens uppdrag eller påverkan på våra verksamheter.

Malmö stad har en löpande dialog med polisen i dessa frågor. Om förutsättningarna förändras och det uppstår ett behov av att Malmö stad agerar inom det kommunala ansvaret och mandatet så finns beredskapen.

- Vi fortsätter att arbeta utifrån en uppdaterad lägesbild ifrån polisen och med förberedelser inom organisationen. Samarbetet med polisen, andra myndigheter och civilsamhällesaktörer är av största vikt för att göra våra evenemang trygga och säkra för alla besökare, säger Gina Kling.

Kamerabevakning och flygförbud med drönare

För att trygga ordning och säkerhet för besökare och säkerställa polisens förmåga att övervaka arrangemanget med egna drönare och helikopter, råder det flygförbud över Malmö under festivalen. Beslutet innebär att allmänheten inte får flyga med drönare inom området mellan den 11-18 augusti.

Polisen kommer att kamerabevaka centrala delar av Malmö med drönare (UAS) och tillfälligt monterade kameror. Kamerabevakningen bedrivs i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte som ett komplement till övrigt polisiärt arbete.

Läs mer om säkerhetsarbetet

Här hittar du mer information om säkerhetsarbetet och dess påverkan i staden i samband med festivalen.

Om Malmöfestivalen 2023

Mellan 11-18 augusti blir det åtta dagar fullmatade med musik, kultur, mat, konst och aktivteter för alla åldrar.

sv
sv