$left
$middle

Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket, tar emot Svenska Unescopriset 2023 från Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådets generalsekreterare. Foto: Malmö stad

Dawit Isaak-biblioteket tilldelas Unescopriset 2023

Den 28 september, tilldelades Dawit Isaak-biblioteket Svenska Unescopriset under Bokmässan i Göteborg. Priset har tilldelats biblioteket för dess arbete med att tillhandahålla böcker och kultur som förbjudits runt om i världen på grund av inskränkningar i yttrandefriheten.

Svenska Unescopriset delas ut årligen och uppmärksammar en individ eller organisation som gjort en framstående insats inom Unescos verksamhetsområden; utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Temat för årets pris är yttrandefrihet och det har nu tilldelats Dawit Isaak-biblioteket för dess arbete inom området.

- Bibliotek är en av demokratins och yttrandefrihetens hörnstenar. Dawit Isaak-biblioteket visar med sin breda verksamhet hur det fria ordet och den fria kulturen kan värnas och vad konsekvenserna blir av den repression och censur som många kreatörer i världen lever under, säger Lena Sommestad, ordförande i Svenska Unescorådet, i ett pressmeddelande om prisutdelningen.

Fortsatt erkännande av bibliotekets arbete

För Dawit Isaak-biblioteket innebär priset ett fortsatt erkännande av det viktiga arbete som verksamheten genomför.

- Det är med stor ödmjukhet och glädje vi tar emot Svenska Unescopriset. Det stärker oss i vårt arbete med att samla in och tillgängliggöra förbjudna böcker från hela världen, och ger framför allt ett erkännande till alla de författare vars böcker av olika anledningar plockas bort, förbjuds eller censureras. I en tid då demokratin är på tillbakagång i världen är det viktigt att vi som har möjlighet aktivt jobbar för att stärka den fria åsiktsbildningen och skydda den konstnärliga friheten, säger Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket.

Priset delades ut i samband med programpunkten ”De tystade rösternas arena – om förbjuden kultur” på Bokmässan i Göteborg där representanter från Svenska PEN, Biblioteksföreningen, Svenska Unescorådet och Dawit Isaak-biblioteket medverkade. Dawit Isaak-biblioteket har utsetts till vinnare av en jury bestående av representanter från Svenska Unescorådet och priset består av ett diplom.

Samtal under Bokmässan. Från vänster i bild: Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket, Silvia Ernhagen, Svensk Biblioteksförening, Kerstin Almegård, Svenska Penn och Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet.

Samtalet "De tystade rösternas arena – om förbjuden kultur" under Bokmässan i Göteborg. Från vänster i bild: Emelie Ive, enhetschef på Dawit Isaak-biblioteket, Silvia Ernhagen, Svensk Biblioteksförening, Kerstin Almegård, Svenska Penn och Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet.

Juryns motivering

Motiveringen för valet av Dawit Isaak-biblioteket lyder:
”För en bred verksamhet som samlar förbjudna böcker och kultur i yttrandefrihetens och den konstnärliga frihetens namn. Här kan orden och tonerna av författare, journalister och musiker som tystats fortsätta leva och verka. Samlingarna i detta bibliotek beskriver på ett smärtsamt sätt vad det är att vara människa.”

sv
sv