$left
$middle

Byggregler för Almåsas vinodlingslotter

Allmänt

Raden hyrs inklusive uppbindningsstolpar, -tråd och plantor. Du får max hyra 2 rader. Om något förstörs eller tas bort är du som hyr raden skyldig att ersätta detta.

En rad druvor är 1 m bred och sträcker sig från stängsel till stängsel.

Staket

Området är inhägnat.

Radnummer

Radnumret ska alltid vara synligt och får inte tas bort.

Redskap och bod

Redskap som används för skötsel av raden ska plockas undan när dessa inte används.

Inom odlingsområdet finns en bod, som är tillgänglig för alla kolonister. Här kan egna verktyg förvaras.

Underhåll och ansvar

Druvraden ska hållas fri från ogräs. Du ansvarar för skötseln av raden under hela året.

Grillning

Det är tillåtet att grilla inom odlingsområdet på avsedd plats.

Avfall

Trädgårdsavfall kan komposteras på plats. Annat avfall ska du själv ta med dig från odlingsområdet.

Bekämpningsmedel

Druvodlingen ska uppfylla krav för ekologisk odling. Endast medel godkända av naturvårdsverket får användas.

Djurhållning

Katt eller hund får vistas inom området, om de hålls kopplade.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv