$left
$middle

Byggregler för Hyllierankans odlingslotter

Drivbänk

Det är inte tillåtet att bygga drivbänk på odlingslotten.

Vindskydd

Det är inte tillåtet att bygga vindskydd på odlingslotten.

Staket

Det är inte tillåtet att bygga staket runt odlingslotten.

Ytor

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 procent av lotten.

Redskapslåda

Det är tillåtet att bygga en redskapslåda på lotten. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 50 centimeter
  • Maxhöjd: 50 centimeter
  • Maxlängd: 2 meter

Stolpar med växtstöd

Växtstöd tillåts till en maxhöjd av 180 centimeter och ska placeras minst 2 meter från grannens lott.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv