$left
$middle

Byggregler för Sege parks odlingslotter

Drivbänk

Det är inte tillåtet att bygga drivbänk på odlingslotten.

Vindskydd

Det är inte tillåtet att bygga vindskydd på odlingslotten.

Staket

Området har en gemensam inhängnad. Du får inte bygga eget staket runt odlingslotten.

Ytor

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 procent av lotten.

Redskapslåda

Det är tillåtet att bygga en redskapslåda på lotten. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 80 centimeter
  • Maxhöjd: 60centimeter
  • Maxlängd: 2 meter

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv