$left
$middle

Byggregler för Valdemarsros odlingslotter

Drivbänk

Det är tillåtet att ha en drivbänk på odlingslotten. Materialet ska vara av plast. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 1 meter
  • Maxhöjd: 1,2 meter
  • Maxlängd: 2 meter

Vindskydd

Det är endast tillåtet att ha ett vindskydd på högst 3 sidor av stående eller liggande träpanel i jordnära färger. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 2 meter
  • Maxhöjd: 1,2 meter
  • Maxlängd: 2 meter

Staket

Det är tillåtet med staket runt odlingslotten. Staketet får vara max 80 centimeter högt och byggt av antingen stående träpanel eller nät. Vill du ha en häck istället får den vara max 1,2 meter hög. Numret på odlingslotten ska vara väl synligt.

Ytor

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 procent av lotten.

Redskapslåda

Det är tillåtet att bygga en redskapslåda på lotten. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 80 centimeter
  • Maxhöjd: 80 centimeter
  • Maxlängd: 2 meter

Stolpar med växtstöd

Växtstöd tillåts till en maxhöjd av 180 centimeter och ska placeras minst 2 meter från grannens lott.

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv