$left
$middle

Byggregler för Vintries odlingslotter

Drivbänk

Det är inte tillåtet att bygga drivbänk på odlingslotten.

Vindskydd

Det är inte tillåtet att bygga vindskydd på odlingslotten.

Staket

Det är tillåtet med staket runt odlingslotten. Staketet får vara max 80 centimeter högt och byggt av antingen stående träpanel eller nät. Vill du ha en häck istället får den vara max 1,2 meter hög. Numret på odlingslotten ska vara väl synligt.

Ytor

Du får hårdgöra en yta med betongplattor eller marktegel på max 10 procent av lotten.

Redskapslåda

Det är tillåtet att bygga en redskapslåda på lotten. Tillåtna mått:

  • Maxbredd: 50 centimeter
  • Maxhöjd: 50 centimeter
  • Maxlängd: 2 meter

Kontaktinformation

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
Postadress:
205 80 Malmö
sv