$left
$middle

Bulltoftaskolan flyttar tillfälligt

Bulltoftaskolan flyttar tillfälligt till Rådmansvången - förskoleklasserna placeras på Mölletoftaskolan

Bulltoftaskolans ventilationssystem är undermåligt och behöver bytas ut. Därför flyttar årskurs 1–6 till Rådmansvångens skola under renoveringen. Eleverna kommer att bussas mellan Bulltoftaskolan och Rådmansvångens skola. Förskoleklasserna placeras på närliggande Mölletoftaskolan. Detta för att undvika långa färdvägar för de allra yngsta eleverna.

Planen är att all verksamhet ska kunna flytta tillbaka till Bulltoftaskolan höstterminen 2025.

Vid frågor kontakta omlokaliseringsansvarig Bertil Sollevi, bertil.sollevi@malmo.se

Bulltoftaskolan

 • Bulltoftaskolan

  • Telefon:  040-34 69 27
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rådmansgatan 24B
sv