$left
$middle

Årskurs 7-9

Undervisningen för skolans cirka 250 elever i årskurs 7-9 bedrivs huvudsakligen inom två arbetslag. Högstadiet har tre klasser i varje årskurs och varje arbetslag har 4-5 klasser.

Lärarnas kompetenser kompletterar varandra till en helhet inom natur och samhällsvetenskapligt, språkligt och praktiskt estetiskt område.

Vi har behöriga lärare inom alla ämnesområden, arbetar mycket med digitala verktyg såsom Classroom och digitala läromedel.