$left
$middle

Förskoleklass och årskurs 1-3

Dammfriskolan har förskoleklass och årskurs 1-3. Förskoleklass är en egen förberedande skolform för sexåringar och är till viss del integrerad i skolverksamheten.

Dammfriskolans årskurs F-3 är heldagsskolor där barnen erbjuds omsorg före, under och efter skoltid. Arbetslagens (X, Y och Z) personal består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare.

Inför årskurs 4 förändras klassamansättningen och arbetet sker tillsammans med avlämnande och mottagande lärare.