Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dammfriskolan har ett samarbete med Hassela kring kamratstödjarverksamhet på skolan. Kamratstödjarna har en viktig uppgift i att motverka mobbing och kränkande behandling/diskriminering.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver arbetet med att förebygga och åtgärda diskriminering och kränkande behandling.

Senast ändrad: 2020-11-02 13:13