$left
$middle

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver arbetet med att förebygga, åtgärda diskriminering och kränkande behandling.