$left
$middle

Djupadalsråd/föräldraråd

Alla har vi varit små men dagens skola och våra barns vardag skiljer sig mycket från när vi själva gick i skolan. För att stödja våra barn och våra barns skola bildades föräldrarådet på Djupadal/Hyllie 1994.

Engagemanget har fortsatt

Under åren har vi fört en dialog med politiker, beslutsfattare och skolledning för att förbättra skolans ekonomiska förutsättningar.

Föräldrarådet arrangerar mycket populära skoldanser och en årlig loppis.

Föräldrarådet kan se tillbaka på många lyckosamt genomförda projekt. Ny inspiration och nya idéer är viktigt för Föräldrarådets framtida utveckling.

Varje termin anordnas tre möten. I början av höstterminen väljer varje klass, på första föräldramötet, två föräldrar som ska representera sin klass i Föräldrarådet. Det ska kännas både meningsfullt och vara praktiskt möjligt att engagera sig.

Din insats är tre möten à två timmar per termin samt den tid det tar att förmedla protokoll och information vidare till den egna klassen. Protokollen skickas vanligtvis per e-post. Några representanter sitter också i Djupadalsrådet. Djupadalsrådet är ett forum som ger möjlighet att möta skolledningen för att diskutera förslag och åtgärder.

Om du inte kan vara föräldrarådsrepresentant för din klass så kan du ändå engagera dig i Föräldrarådet. Vi arbetar ofta i olika arbetsgrupper och det finns stora möjligheter för dig att delta kring just de frågor du brinner för. Kom gärna med förslag på förnyelse och förbättringar, vakta på skoldanserna, stå på loppisen och engagera dig!

Ta chansen att vara med och påverka skolsituationen för ditt barn!

Djupadalsskolan

Djupadalsskolan

Telefon:
040-34 74 63
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Norra Hyllievägen 76
sv