$left
$middle

Om Djupadalskolan

Djupadalsskolan är en F–6-skola med cirka 590 elever i skola och cirka 450 elever i skolbarnsomsorg. Djupadalsskolan är vackert belägen i villakvarteren i Limhamn med Djupadalsparken som närmaste granne. Vi arbetar för att våra elever ska få en flexibel och trygg skola där vi sätter elevens behov i fokus.

Djupadalsskolans utveckling formas varje år av elever tillsammans med föräldrar och personal. Alla berörda har unika kunskaper och erfarenheter som vi försöker tillvarata för att skolan ska kunna genomföra sitt viktiga uppdrag. Våra verksamheters goda resultat beror på våra mål och våra nyfikna, flitiga elever, våra engagerade föräldrar och vår kunniga personal.

Målen vi arbetar efter

  • Vår gemensamma värdegrund ska prägla allt arbete med eleverna.
  • Vi har nolltolerans när det gäller all form av våld och mobbning.
  • Vi ska stärka elevernas självkänsla.
  • Eleverna ska känna att de är viktiga och att deras synpunkter möts med respekt.
  • Vi ska ge alla elever redskap så att de kan fungera som samhällsmedborgare i framtiden.
  • Vi ska medvetandegöra alla elever om framtidens behov i form av kunskap, empati, ansvarskänsla, förändringsbenägenhet med mera.
  • Vi vill att föräldrar engagerar sig i föräldrarådet och tillsammans med personalen arbetar för elevernas bästa.

Djupadalsskolan

Djupadalsskolan

Telefon:
040-34 74 63
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Norra Hyllievägen 76
sv