$left
$middle

Djupadalsskolans fritidshem

Djupadalsskolan erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass samt för elever i årskurs 1-6. Avdelningarna heter Grönbetet, Högbo, Killan, Lyckebron och Solhem. Dessa är uppkallade efter platser och gårdar som funnits i området.

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement och tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fantasin och kreativiteten förstärks genom att barnet, i olika uttrycksformer, t ex drama, rytmik, dans, musik samt skapande i bild och text, får utveckla alla sina kompetenser.

Skapande verksamhet och den medvetna leken är viktiga komponenter för barnets helhetsutveckling. Fritidshemsverksamheten på Djupadalsskolan har egna pedagogiska planeringar som utgår från Lgr 22 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmens dagliga rutiner

Öppettider

6.30 - 17.30

Hämtning

Den som hämtar barnet meddelar alltid personalen på avdelningen.

Privata saker

Vi tar inte ansvar för saker som barnen tar med sig hemifrån.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader under vilken avgift debiteras.

Djupadalsskolan

Djupadalsskolan

Telefon:
040-34 74 63
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Norra Hyllievägen 76
sv