$left
$middle

Holmaskolan

Bild på Holmaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Holmaskolan är en liten och trygg skola. Här finns cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6. På Holmaskolan finns många elever med annat modersmål än svenska och vi har därför stort fokus på språkutveckling och upplevelsebaserat lärande.

Många av Holmaskolans elever är med i El Sistema genom Malmö Kulturskola. Eleverna spelar och sjunger tillsammans flera dagar i veckan. Undervisning sker på skolan direkt efter skoltid.

Läs mer om El Sistema

Snabbval till skolans sidor