$left
$middle

Holmaskolans fritidshem

Holmaskolans fritidshem är en pedagogisk verksamhet. Vår målsättning är att varje barn ska trivas och ha möjlighet att utvecklas utifrån sina intressen och behov.

Holmaskolans fritidshem har planerad verksamhet utifrån läroplanen för elever med behov av omsorg före och efter skoltid, samt lovdagar utifrån föräldrars arbetstid/studietid inklusive restid. Vi arbetar för att utveckla ditt barns förmågor genom fria och styrda aktiviteter. Elever som går på fritids blir bättre på att samspela med andra barn, lär sig andra saker som är positiva för deras utveckling samt blir bättre på svenska språket. Eftersom vi anser att vi på fritids har en värdefull verksamhet erbjuder Holmaskolan fritidshemsplats till alla elever i årskurserna F-6.

På Holmaskolan finns två fritidshemsavdelningar: ett för de yngre barnen och ett för de äldre.

Fritidshemmets öppettider är 7-17 varje dag, även lovdagar. Om ni är i behov av omsorg innan klockan 7 eller efter klockan 17, kontakta personalen.

Vid öppning och stängning använder vi ingång C.

Vi måste kunna nå föräldrar och annan anhörig under hela dagen. Kontaktuppgifter ska lämnas med namn och telefonnummer till hem/mobil, arbete/skola. Det är viktigt att meddela ändring av till exempel telefonnummer. Vi har inte möjlighet att svara i telefon under verksamheten för att skicka hem barn. Ändringar ska vara skriftligt på lapp eller via sms, eller att ni meddelar oss vid lämning.

Holmaskolan

 • Holmaskolan

  • Telefon:  040-34 65 21
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hyacintgatan 49
sv