$left
$middle

Om Holmaskolan

På Holmaskolan finns många elever med ett annat modersmål än svenska. Elevernas flerkulturella tillhörighet uppmuntras och ses som en tillgång. Vi arbetar mycket med språkutveckling, bland annat genom upplevelsebaserat lärande.

Språkutveckling och upplevelsebaserat lärande

Vår pedagogiska inriktning är språkutveckling i ett brett perspektiv. På området finns ett stort kunnande kring hur man arbetar med språkutveckling. Vi har bestämt att språket ska utvecklas i alla ämnen och i alla möten. Här finns många elever med annat modersmål än svenska och vi vet att det är viktigt att kunna sitt modersmål för att få en bra svenska. Vi arbetar även kontinuerligt med värdegrundsarbete.

Skolbiblioteket har en central funktion på skolan och ett stort utbud av böcker.

På Holmaskolan arbetar vi med upplevelsebaserat lärande. Det innebär att eleverna regelbundet får uppleva en aktivitet utanför Holmaområdet. Upplevelsen förarbetas och efterarbetas utifrån en särskild struktur som vi har byggt upp. Anledningen till att vi gör detta är att eleverna ska få en djupare språkförståelse då upplevelserna skapar inre bilder. Vi samarbetar bland annat med Malmö Museum och Malmö Högskola om detta.