$left
$middle

Skola och hem - Holmaskolan

Skolan har ansvar för eleverna under skoltid. Om eleven går på fritidshemmet måste skolan kunna nå föräldrar eller annan anhörig under hela dagen.

Kontaktuppgifter ska lämnas med namn och telefonnummer till hem/mobil, arbete/skola. Det är viktigt att meddela ändringar av till exempel telefonnummer.

Vårdnadshavare för barn som inte har fritids ansvarar för sitt/sina barn fram till dagens skolstart samt direkt efter skoldagens slut.

Ge ditt barn goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete genom att:

 • Titta där information ges varje dag och diskutera hur dagen varit.
 • Använd Infomentor, blogg eller mail både för att få information och också för att meddela dig med ditt barns mentor. Ibland finns information i skolväskan. Glöm inte att skriva under meddelanden så vi kan se att du läst, vi skriver också under för att visa att vi läst dina meddelanden.
 • Noggrant gå igenom det underlag för bedömning som kommer hem i slutet av varje termin.
 • Diskutera med ditt barn och ta med dokumentet till utvecklingssamtalet.
 • Komma till det föräldramöte som du bjuds in till varje termin.

Ibland glöms det kvar klädesplagg, väskor, nycklar, smycken med mera på skolan. Här kan du läsa vad som gäller både om ditt barn har glömt kvar något på skolan samt vid eventuell stöld och skadegörelse av elevers privata egendom.

Kvarglömda saker

Mycket sällan är sakerna märkta med namn vilket gör det svårt att hitta ägarna. I slutet av varje termin ordnas en större utställning och samtliga elever får ta en titt på vad som finns. Trots detta blir stora mängder kvar. Märk gärna era barns kläder!

Saknar ni något som ert barn har haft med sig till skolan? Kontakta era barns lärare.

Ersättning vid stöld eller skadegörelse

Vid skador på eller stöld av elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp

Holmaskolan

 • Holmaskolan

  • Telefon:  040-34 65 21
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hyacintgatan 49
sv