$left
$middle

Förälders ansvar

Ge ditt barn goda möjligheter att lyckas i sitt skolarbete genom att:

  • Titta där information ges varje dag och diskutera hur dagen varit.
  • Använd Infomentor, blogg eller mail både för att få information och också för att meddela dig med ditt barns mentor. Ibland finns information i skolväskan. Glöm inte att skriva under meddelanden så vi kan se att du läst, vi skriver också under för att visa att vi läst dina meddelanden.
  • Noggrant gå igenom det underlag för bedömning som kommer hem i slutet av varje termin.
  • Diskutera med ditt barn och ta med dokumentet till utvecklingssamtalet.
  • Komma till det föräldramöte som du bjuds in till varje termin.