$left
$middle

Holmaskolans regler

För att skapa en trivsam och lärorik miljö gäller följande regler på Holmaskolan.

 • Jag tar ansvar.
 • Jag kommer i tid.
 • Jag är aktiv.
 • Jag räcker upp handen.
 • Jag lyssnar på andra
 • Jag använder ett trevligt språk när jag pratar med andra, utan fula ord.
 • Jag hjälper andra och är en bra kamrat.
 • Jag går lugnt inomhus.
 • Jag stannar på skolgården under skoltid.
 • Jag ser till att min skola är ren och snygg och lämnar alla rum som jag vill finna dem. Särskilt tänker jag på att matsal och toaletter ser städade och trevliga ut.
 • Jag följer de regler och överenskommelser som jag har med min lärare.
 • Jag tänker på min hälsa och äter inte godis, snacks eller dricker läsk på skoltid, utom ibland när det är fest.
 • Jag säger alltid till vuxna när jag inte kan lösa en konflikt själv.
 • Jag berömmer och ger andra "uppåtpuffar".
 • Vi har mobiltelefonförbud på skolan. Mobiltelefoner som medtags till skolan kommer att bli omhändertagna tills en vårdnadshavare kommer och hämtar ut telefonen.