$left
$middle

Förskoleklass

Inför höstterminen det år då barnet fyller 6 år erbjuds barnet en plats i förskoleklass.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Förskoleverksamheten på Sofielundsskolan består av en klass uppdelad i två till tre grupper.

Mer information: Malmö stad Förskoleklass