$left
$middle

Elevråd

Eleverna representeras av följande elevråd som finns på vår skola:

Klassråd

Klassråd skall vara en länk mellan elever, elevrådet och lärarna. Klassråden sker kontinuerligt under klassrådsveckor. Varje klass och diskuterar eventuella frågor, förbättringsförslag och problem i klassen eller på skolan med sin mentor. Klassråd kan besluta om att vissa frågor tas upp i elevrådet.

Elevråd

Elevråd skall vara länk mellan eleverna och skolledningen. Elevrådet väljs varje läsår och består av två representanter från varje klass. På Sofielundsskolan finns elevrådet F-3, elevrådet 4-6 och elevrådet 7-9. Elevrådets arbete bygger på att alla klasser har klassråd inför varje elevråd. Elevrådet kan sen, utifrån det som kommer upp på klassråden, föreslå hur vi ska göra i en fråga. Elevrådet kan också väcka och driva egna frågor.

Matråd

Matrådet träffas en gång i månaden och består av en representant från varje klass. Matrådet leds av personal från vår skolrestaurang och lärare i hem- och konsumentkunskap.