$left
$middle

Sorgenfri­skolan

Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. På Sorgenfriskolan lyckas varje elev utifrån sina förutsättningar genom höga förväntningar, trygghet, gemenskap och glädje!

Skolan är en två till tre-parallellig F-9 skola som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Här går cirka 580 elever. Skolan har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete med ämnet livsviktigt på schemat. Vi arbetar mycket med att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Här ska eleven stå i centrum och vi utgår från att alla kan.

Om Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan är en F–9-skola med cirka 580 elever. Skolan ligger mitt i Malmö i en lugn och trivsam miljö.

Sorgenfriskolans fritidshem

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv