$left
$middle

Sorgenfriskolans fritidshem

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar.

Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch. Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med skolår sex.

Vem har rätt till plats på fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar får ansöka om plats på fritidshem åt sina barn. Ditt barn kan också ha rätt till plats på fritidshem på grund av barnets eget behov eller om barnet behöver särskilt stöd för sin utveckling.

Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan

Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Mariagatan 1
sv