$left
$middle

Om Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan är en F–9-skola med cirka 580 elever. Skolan ligger mitt i Malmö i en lugn och trivsam miljö och leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Här arbetar cirka 80 medarbetare.

Sorgenfriskolan är en två till tre-parallellig skola som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Den återinvigdes 1998 efter en varsam ombyggnad.

Intill skolan ligger en idrottsplats som används flitigt. Skolan arbetar aktivt med idrott och hälsa och har ett gott samarbete med föreningar i närområdet. Eleverna erbjuds idrottsevenemang, temadagar och lägerskolor.

Sorgenfriskolans historia

Gammal bild på skolan

Sorgenfriskolan byggdes år 1921 och har sedan dess varit hem för flera olika verksamheter förutom grundskolans. Bland annat har Komvux haft lokaler i huset.

Hösten 1997 påbörjades en renovering och invändig ombyggnad av skolan för att anpassas till modernare verksamhet. 1-6 skolan skulle nu bli F-9. Här skulle nu även fritidshemmen få plats. Ett år senare, hösten 1998 invigdes den nyrenoverade skolan.

Vårt vårdträd, kastanjen, planterades samma år som skolan byggdes. Tyvärr dog den efter bara ett par år och en ny fick planteras. Vår stora vackra kastanj är alltså nr 2.

Varje år firar skolans elever kastanjens blomning med en kastanjefest. Det är en härlig fest där släkt och vänner bjuds in och har picknick på skolgården. Där bjuds det på underhållning av våra lokala talanger.

På hösten plockar barnen kastanjer och vi aktar oss för att inte få dem i huvudet när de regnar ner som värst.