$left
$middle

Om Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan är en F–9-skola med cirka 580 elever. Skolan ligger mitt i Malmö i en lugn och trivsam miljö och leds av en rektor och tre biträdande rektorer. Här arbetar cirka 80 medarbetare.

Sorgenfriskolan är en två till tre-parallellig skola som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Den återinvigdes 1998 efter en varsam ombyggnad.

Intill skolan ligger en idrottsplats som används flitigt. Skolan arbetar aktivt med idrott och hälsa och har ett gott samarbete med föreningar i närområdet. Eleverna erbjuds idrottsevenemang, temadagar och lägerskolor.

Sorgenfriskolan

sv