$left
$middle

Sorgenfriskolans skolbibliotek

Vårt bibliotek ligger i en stor lokal mitt i skolan. Hit kan du komma för att läsa i lugn och ro, söka information till skolarbeten eller få boktips och låna böcker. Dessutom kommer personalen gärna ut till din klass för att ge boktips eller prata om källkritik!

Vårt mål är att inspirera alla elever till läslust och stötta dem i arbetet med informationssökning och källkritik. Dessutom vill vi tillhandahålla en mysig lokal, dit alla elever kan känna sig välkomna för att ta det lugnt en stund.

Biblioteket har…

  • skönlitteratur med ett anpassat utbud för alla elever
  • facklitteratur för informationssökning i olika ämnen
  • personal som gärna hjälper till med boktips
  • samarbete med fritids, som kommer på eftermiddagarna med olika aktiviteter (t ex sagostund, rollspel eller bokklubb)
  • ansvar för Legimus där du med läsnedsättning kan få tillgång till talböcker
  • koll på inlästa läromedel genom Inläsningstjänst, som alla elever har tillgång till
  • arbetsplatser och en projektor, som går att boka för att ha lektioner i bibblan

Koll på dina lån och vilka böcker vi har i biblioteket får du på den gemensamma hemsidan för Malmös skolbibliotek. Om vi inte har en bok du söker, prata med personalen eller kolla in Stadsbibliotekets katalog!

Vårdnadshavare som vill ha stöd kring elevernas läsning eller användning av talböcker kan boka en tid genom att maila anna.alund@malmo.se. Även frågor kring lån och försvunna böcker hanteras via mail.

Sorgenfriskolan

sv