$left
$middle

Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam ingår Skolsköterska, Kurator, Specialpedagoger samt SYV. Vi har även tillgång till skolpsykolog som kan anlitas av elevhälsan vid behov.

Skolsköterska
Beatrice Christensson
E-post: beatrice.christensson@malmo.se
Mobil: 0733-70 88 68

Skolkurator
Muamera Smrkovic
E-post: muamera.smrkovic@malmo.se
Mobil: 0709-91 58 48

Studie- och yrkesvägledare
Paulina Delén
E-post: paulina.delen@malmo.se
Mobil: 0708-12 90 51

Specialpedagoger
Marianne Hansson-Frank
E-post: marianne.frank@malmo.se

Susanna Millbäck
E-post: susanna.millback@malmo.se
Mobil: 0731-51 33 79

Åsa Hallin
E-post: asa.hallin@malmo.se
Mobil: 0708-15 77 39

Selma Ahmetbegovic
E-post: selma.ahmetbegovic@malmo.se
Mobil: 0708-15 84 02