$left
$middle

Skolledning

Rektor
Mickael Westerdahl
E-post: mickael.westerdahl@malmo.se
Mobil: 0701-49 48 50

Biträdande rektor årskurs F-3 och fritidshem F-3
Anna Syrén
E-post: anna.syren@malmo.se
Mobil: 0708-74 77 16

Biträdande rektor årskurs 4-6 och fritidshem 4-6
Erika Palvén
E-post: erika.palven@malmo.se
Mobil: 0723-93 97 16

Biträdande rektor årskurs 7-9
Kajsa Olsson
E-post: kajsa.olsson@malmo.se
Mobil: 0721-64 74 63

Administrativ chef
Fredrik Green
E-post: fredrik.green@malmo.se
Mobil: 0733-62 59 66