$left
$middle

Studie- och yrkesvägledare

Sorgenfriskolans studie- och yrkesvägledare Paulina Delén finns tillgänglig varje tisdag och onsdag, samt när det är jämn vecka på torsdagar.

Paulina Delén
Telefonnummer: 0708-12 90 51
paulina.delen@malmo.se

Här följer ett par användbara länkar:

Information om gymnasieskolor, gymnasieprogram och antagningspoäng:
www.skanegy.se

För att jämföra de olika gymnasieskolornas kvalitet:
www.valjaskola.se

Två olika test som kan hjälpa dig med tips om vilken utbildning som kan passa dig:
https://www.gymnasieguiden.se/testet
https://www.framtidsvalet.se/hogstadiet/intressetest/

Information om olika yrken:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Yrken-A-O.html

Info om Ung i sommar, sommarjobb för elever i årskurs 9:
https://malmo.se/ungisommar