$left
$middle

Skolskjuts

Du som vårdnadshavare kan söka skolskjuts eller lämna en intresseanmälan om kostnadsfritt busskort för ditt eller dina barn.

Mer information och ansökan finns på Malmö Stads sida om skolskjuts.

Intresseanmälan om kostnadsfritt busskort årskurs 7 till 9:

Mer information och ansökan finns på Malmö Stads sida om kostandsfrittbusskort

sv