$left
$middle

Skolskjuts

Du som vårdnadshavare kan söka skolskjuts eller lämna en intresseanmälan om kostnadsfritt busskort för ditt eller dina barn.

Ansökan om skolskjuts årskurs förskoleklass till 9

Du som går i kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola kan ha rätt till skolskjuts. För att få prövat om du kan ha rätt till skolskjuts ska du skicka in en ansökan. När din ansökan har kommit in till Skolplaceringsenheten prövar en handläggare om du uppfyller kraven för att bli beviljad skolskjuts.

Du kan söka skolskjuts om du har långt till skolan, speciella omständigheter och/eller växelvis boende.

Mer information och ansökan finns på Malmö Stads sida om skolskjuts.

Intresseanmälan om kostnadsfritt busskort årskurs 7 till 9

Du som går i årskurs 7–9 har rätt till busskort om avståndet mellan skolan och hemmet är minst 4 kilometer. Intresseanmälan för kostnadsfritt busskort ska göras inför varje nytt läsår.

Du kan lämna en intresseanmälan för kostnadsfritt busskort om du har 4 kilometer eller längre till skolan du går på, ska gå på en skola i Malmö Stad samt är bosatt i Malmö.

Mer information och ansökan finns på Malmö Stads sida om kostandsfrittbusskort