$left
$middle
Stapelbäddsskolan är en nyare skola i Västra Hamnen med
närhet till havet och en stor park.

Stapelbädds­skolan

Stapelbäddsskolan är en F–3-skola med cirka 500 elever. Skolan ligger intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen.

Som elev på Stapelbäddsskolan ska du få mod att följa dina drömmar. För att förverkliga detta ska vi ge dig de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Tillsammans med dig och dina föräldrar kommer vi tillsammans att skapa morgondagens och framtidens skola – där du som elev hela tiden är i fokus!

Om Stapelbäddsskolan

Här arbetar alla vuxna engagerat och uthålligt för att nå vår vision, ”Varje Elevs Bästa Skola”. Skolledningen betonar därför betydelsen av ett tydligt ledarskap på alla nivåer i vår organisation.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Stapelbäddsskolans fritidshem

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement. Tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande.

Stapelbäddsskolans skolbibliotek

I vårt skolbibliotek hittar du ett rikt och varierat utbud av medier, lugna studieplatser, mysiga läshörnor, elevutställningar och mycket mer.

Stapelbäddsskolans förskoleklass

Förskoleklassen är första steget in i skolvärlden. Det är hos oss ditt barn får det stöd, den hjälp och den guidning framåt som behövs för att nå kunskapskraven och utvecklas till sin fulla potential.

Kontaktinformation och länkar

sv