$left
$middle

Stapelbäddsskolans förskoleklass

Förskoleklassen är första steget in i skolvärlden. Det är hos oss ditt barn får det stöd, den hjälp och den guidning framåt som behövs för att nå kunskapskraven och utvecklas till sin fulla potential.

På förmiddagarna sker den obligatoriska undervisningen. På eftermiddagarna finns tillgång till fritidshemsverksamhet för de som har behov av det.

Eftersom förskoleklassen är obligatorisk så är det skolplikt och eleven ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Varje skoldag är betydelsefull!

Vi använder oss av det obligatoriska kartläggningsmaterialet från Skolverket i matematik och språk. Det innebär att vi kan utgå från barnens aktuella kunskapsnivå.

Matematisk medvetenhet

Vi arbetar medvetet med rummens funktioner och ser miljön som den tredje pedagogen

 • Taluppfattning inom talområdet 0-10 (antal, siffra, dela upp talet)
 • Laborativt material (plockmaterial/tiokompisar)
 • Matematiska begrepp (dubbelt, hälften, fler, färre, lika många, lång, kort, stor liten)
 • Geometriska former
 • Mönster och färger
 • Antalsuppfattning
 • Tidsuppfattning
 • Ordningstal
 • Ramsräkna

Språkligt medvetenhet

 • Högläsning
 • De dagliga samtalen
 • Språklekar och spel
 • Samarbete med Mediateket
 • Läsgrupper
 • Källkritik

Bornholmsmodellen tränas rim och ramsor, bokstävers namn och ljud, långa och korta ord, meningar och ord, sammansatta ord, barnens namn etc.

Fritidsversamhet

Fritidshem är en icke obligatorisk verksamhet som erbjuds för elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Aktiviteter erbjuds såväl inomhus som utomhus.

Tillsammans med barnen skapas lek- och lärmiljöer där de kan göra sina egna val i samspel med kompisar. För att utmana dem i sin fantasi och kreativitet är miljön föränderlig i takt med barnens behov och intresse

VÄRDEGRUNDSARBETE

 • Skolans trivselregler
 • Hjälpa andra och att själv be om hjälp
 • Lyssna på andra
 • Hänsyn och respekt för olikheter.
 • Turtagning
 • Samarbete
 • Konflikthantering
 • Dela med sig
 • Ta ansvar för sina handlingar och hur man gör förlåt.
 • Helhetstänk
 • Stå för sin åsikt och göra sin röst hörd.
 • Förstå och sätta ord på sina egna känslor.

Stapelbäddsskolan

 • Stapelbäddsskolan

sv