$left
$middle

Om Stapelbäddskolan

Här arbetar alla vuxna engagerat och uthålligt för att nå vår vision, ”Varje Elevs Bästa Skola”. Skolledningen betonar därför betydelsen av ett tydligt ledarskap på alla nivåer i vår organisation. Vi tar ansvar för att leda dig som elev till att vilja, våga och kunna ta dig över broar in i framtiden.

Vi fokuserar på att arbeta språkutvecklande i alla våra verksamheter. Samarbetet under en hel skoldag sker med tät kommunikation, för att du som elev ska få en bra upplevelse utifrån dina och dina klasskamraters behov. Vi vet att tidiga stödinsatser gör skillnad och därför är vi noggranna med uppföljningsarbetet av våra elever. Det finns en vilja och kraft hos oss på Sveriges största F-3 skola att ge dig de bästa förutsättningarna för en harmonisk och framgångsrik skolgång. Vi använder olika lustfyllda ingångar i lärandet för att du som elev ska få uppleva lärandets rus. Det stärker din inneboende motivation till att vilja, våga och kunna ta dig över broar in i framtiden.

Tillsammans med dig och de vuxna därhemma kommer vi att göra allt för att du ska kunna ta dig vidare till nästa nivå i skolsystemet. Samarbetet mellan skolenheterna Västra Hamnens skola och Neptuniskolan är något vi värnar om. Vi har tillsammans bestämt att vi vill ha varje elevs bästa för ögonen, i ett F-9 perspektiv.

Stapelbäddsskolan

  • Stapelbäddsskolan

sv