$left
$middle

Stapelbäddsskolans fritidshem

Stapelbäddsskolan erbjuder fritidshem för elever i förskoleklass samt för elever i årskurs 1-3.

Fritidshemsverksamheten är ett viktigt komplement. Tillsammans med skolan skapar det mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fantasin och kreativiteten förstärks genom att barnet, i olika uttrycksformer, t ex drama, rytmik, dans, musik samt skapande i bild och text, får utveckla alla sina kompetenser.

Skapande verksamhet och den medvetna leken är viktiga komponenter för barnets helhetsutveckling. Fritidshemsverksamheten på Stapelbäddsskolan har egna pedagogiska planeringar som utgår från Lgr 22 och Allmänna råd för kvalitet i fritidshem.

Fritidshemmens öppettider 06.20 - 18.00.
Den som hämtar barnet meddelar alltid personalen på avdelningen . Vi tar inte ansvar för saker som barnen tar med sig hemifrån.

Telefonnummer:

Morgonfritids: 0733-35 78 81

ATLE:
2A, 2B, 2D - 0733-35 78 81

BALDER:
FD, FE - 0733-35 78 89

BORE:
FA, FB, FC - 0733-35 78 82

FREJ:
2A, 2B, 2C, 2F - 0708-30 42 81

VIDAR:
2D, 2E, - 0733-35 78 88
1C, 1E - 0733-35 78 85

ODEN & YMER:
Åk3 - 0733-90 59 48

KVÄLLSFRITIDS:
0733-35 78 81

Stapelbäddsskolan

  • Stapelbäddsskolan

sv